ελληνική δημοκρατία

0227

Ζωή σε μας!

Φυτοζωούσε που φυτοζωούσε η δημοκρατία στη χώρα μας, ήρθε και ο κορονοιός να την αποτελειώσει! Ο διαχωρισμός…

0870

Eλληνική δημοκρατία

H τράτα μας η κουρελού η χιλιομπαλωμένη, όλο τήνε μπαλώναμε κι όλο ήταν ξεσκισμένη!