τρία ευρώ

0858

Αγαπημένο μου σουβλάκι!

Σε δραχμές, το ένα σουβλάκι, θα κόστιζε σήμερα χίλιες διακόσιες είκοσι δύο και κάτι ψιλά. Και αυτό…