μάσκα στα σχολεία

093

Παιδικό τραγούδι!

Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ …

0143

Παιδικές αναμνήσεις…

Όλες τις όμορφες στιγμές και τις ευχάριστες τις αναμνήσεις, εσύ μικρό μου ενθύμιο μπορείς να μου χαρίσεις!…